ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ช่องทางรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ TMS – vdo clip แนะนำการใช้งานระบบ – Infographic – บทความ – ดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง >>>https://otepc.go.th/th/inform-services/tms.html<<< หมายเหตุ : ระบบเปิดให้ใช้งานวันที่ 16 มกราคม

Read More
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สำนักงาน ก.ค.ศ เปิดกล่องของขวัญวันครู พ.ศ. 2567 ตามนโยบาย “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” และ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime” หนึ่งในนโยบาย #เรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

เตรียมพบกัน 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นี้ ระบบการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS >>>https://tms.otepc.go.th/<<< ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพิ่มความสะดวกในการย้ายกลับภูมิลำเนาให้กับข้าราชการครู หลักสูตร

Read More
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

16 มกราคม วันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” ตามนโยบาย รมว.ศธ. ที่เน้นในเรื่องของ “เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้ครูที่มาร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติในวิชาชีพ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งมีกิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือความเข้าใจดีระหว่างครู ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติในมิติต่าง ๆ

Read More