Author: Adminpbn2

ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เเละผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

วันจันทร์ที่ 15 มกรา

Read More
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สำนักงาน ก.ค.ศ เปิดกล่องของขวัญวันครู พ.ศ. 2567 ตามนโยบาย “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” และ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime” หนึ่งในนโยบาย #เรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

เตรียมพบกัน 16 มกราค

Read More
ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะผู้บริหาร เเละบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์

กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้น

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ ” พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 “

วันพฤหัสบดีที่ 11 มก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักร ๔

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมน

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ เเละประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม วันอ

Read More
ภาพกิจกรรม

นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569 )

รูปภาพเพิ่มเติม วันอ

Read More
ภาพกิจกรรม

นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ” เมืองราดเกมส์ “

รูปภาพเพิ่มเติม วันอ

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาตัวชี้วัดนโยบายเเละจุดเน้น ของ สพท.

รูปภาพเพิ่มเติม วันอ

Read More