Author: Adminpbn2

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิถีเด็กไทย น้อยนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอสั้น “ วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ” โดย ศน.กวินพัฒน์ เมธาสุวภัทร

Read More
ภาพกิจกรรม

” ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์ “

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานในกิจกรรม ” งานวันครู อำเภอหล่มสัก ประจำปี 2567 ” จัดโดยสมาคมครูหล่มสัก

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เเละผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เเละผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ช่องทางรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ TMS – vdo clip แนะนำการใช้งานระบบ – Infographic – บทความ – ดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง >>>https://otepc.go.th/th/inform-services/tms.html<<< หมายเหตุ : ระบบเปิดให้ใช้งานวันที่ 16 มกราคม

Read More
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สำนักงาน ก.ค.ศ เปิดกล่องของขวัญวันครู พ.ศ. 2567 ตามนโยบาย “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” และ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime” หนึ่งในนโยบาย #เรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

เตรียมพบกัน 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นี้ ระบบการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS >>>https://tms.otepc.go.th/<<< ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพิ่มความสะดวกในการย้ายกลับภูมิลำเนาให้กับข้าราชการครู หลักสูตร

Read More
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

16 มกราคม วันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” ตามนโยบาย รมว.ศธ. ที่เน้นในเรื่องของ “เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้ครูที่มาร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติในวิชาชีพ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งมีกิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือความเข้าใจดีระหว่างครู ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติในมิติต่าง ๆ

Read More
ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะผู้บริหาร เเละบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์

กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย และมอบของขวัญ วันคล้ายวันเกิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน มกราคม >>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

Read More
ภาพกิจกรรม

นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี 2567

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<< วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ ” พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 “

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ ” พฤหัสเช้า ข่าว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง ตำเเหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1SZkyW145Fz_8B…/view…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี โพสต์สื่อออนไลน์ X มอบคำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567

นายกรัฐมนตรี โพสต์สื่อออนไลน์ X มอบคำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567 “ครู” คือผู้นำความรู้ทั้งจากทั้งในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำรา แต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิด และวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ คำว่าครูสำหรับผม คือ ผู้สร้าง และ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักร ๔

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>>

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ดังนี้ “ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดี เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต” พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ เเละประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ เเละประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการในรอบปี พ.ศ. 2566 เเละกำหนดเเนวทางการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

Read More
ภาพกิจกรรม

นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569 )

รูปภาพเพิ่มเติม วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ

Read More
ภาพกิจกรรม

นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ” เมืองราดเกมส์ “

รูปภาพเพิ่มเติม วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ”

Read More
ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาตัวชี้วัดนโยบายเเละจุดเน้น ของ สพท.

รูปภาพเพิ่มเติม วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาตัวชี้วัดนโยบายเเละจุดเน้น ของ สพท. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย STRONG 3Q+ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายเเละจุดเน้นของ สพท.

Read More