ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! รับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 6 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเเละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ดูเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1embHG7…/view…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! รับสมัคร ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ดูเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1lYn0933rSUsz0QZvi4i…/view…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิถีเด็กไทย น้อยนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอสั้น “ วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ” โดย ศน.กวินพัฒน์ เมธาสุวภัทร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร !! ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 ตำแหน่ง…

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอทราบคะเเนนการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง การขอทราบคะเเนนการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้เเทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จาก ” นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ” เป็น ” นางสาวสุภาพันธุ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งเเต่วันประกาศ ให้ผู้มีสิทธิได้รับจ้างตามตำเเหน่งว่างที่มี มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 1

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง ตำเเหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1SZkyW145Fz_8B…/view…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี โพสต์สื่อออนไลน์ X มอบคำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567

นายกรัฐมนตรี โพสต์สื่อออนไลน์ X มอบคำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567 “ครู” คือผู้นำความรู้ทั้งจากทั้งในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำรา แต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิด และวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ คำว่าครูสำหรับผม คือ ผู้สร้าง และ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักร ๔

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>>

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ดังนี้ “ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดี เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต” พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567

Read More