ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข เเละ ภาค ค – รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักร ๔

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมน

Read More