ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สำนักงาน ก.ค.ศ เปิดกล่องของขวัญวันครู พ.ศ. 2567 ตามนโยบาย “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” และ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime” หนึ่งในนโยบาย #เรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

📍 เตรียมพบกัน 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นี้

ระบบการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS

>>>https://tms.otepc.go.th/<<<

ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพิ่มความสะดวกในการย้ายกลับภูมิลำเนาให้กับข้าราชการครู

หลักสูตร e-Learning เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

🔖 “PA” เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข

พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามเจตนารมณ์การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

🔖 “ครูฉลาดรู้ด้านการเงิน Teacher’s Financial Literacy”

พัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ

#หมายเหตุ : เปิดใช้งานระบบพร้อมกันในวันที่ 16 มกราคม 2567