ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะผู้บริหาร เเละบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์

กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย และมอบของขวัญ

วันคล้ายวันเกิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร

ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน มกราคม

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<