ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

📍 ช่องทางรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ TMS

– vdo clip แนะนำการใช้งานระบบ

– Infographic

บทความ

– ดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง >>>https://otepc.go.th/th/inform-services/tms.html<<<

หมายเหตุ : ระบบเปิดให้ใช้งานวันที่ 16 มกราคม 2567