ภาพกิจกรรม

นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569 )

รูปภาพเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569 ) รอบทบทวน ปีการศึกษา 2567 – 2569 เเละแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2567) สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อทบทวนข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าเรียน ให้สอดคล้องกับกับสภาพจริง เเละรายงานให้ สพฐ. ทราบ ต่อไป