ภาพกิจกรรม

นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ” เมืองราดเกมส์ “

รูปภาพเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ” เมืองราดเกมส์ ” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์