ภาพกิจกรรม

นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ เเละประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ เเละประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการในรอบปี พ.ศ. 2566 เเละกำหนดเเนวทางการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนตามนโยบาย เเละจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ