ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการอบรม ” การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 “

วันเสาร์ที่ 29 มิถุน

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) “

วันศุกร์ที่ 28 มิถุน

Read More
ภาพกิจกรรม

ทุนการศึกษาจากโครงการ ” การจัดระบบความปลอดภัยกับการประกันภัยในสถานศึกษา ” ของ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย สาขาเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 26 มิถุนาย

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประธานการประชุมบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา “

วันจันทร์ที่ 24 มิถุ

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” เเพวิพา ” เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู้สมรรถนะเด็กปฐมวัย “

วันจันทร์ที่ 24 มิถุ

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เเพวิพา) เปิดการเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละ สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ อ.หล่มสัก “

วันศุกร์ที่ 21 มิถุน

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “

วันศุกร์ที่ 21 มิถุน

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้เเจงการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา “

วันพุธที่ 19 มิถนายน

Read More
ภาพกิจกรรม

” สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถ

Read More
ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “

วันเสาร์ที่ 15 มิถุน

Read More
ภาพกิจกรรม

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” กรเอก มิ่งศรี ” ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด

วันพุธที่ 12 มิถุนาย

Read More
ภาพกิจกรรม

“ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ”

วันอังคารที่ 11 มิถุ

Read More