ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย รถรับ – ส่งนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ 2 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย รถรับ – ส่งนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรณรงค์ป้องกัน เเละลดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากรถโดยสารส่วนบุคคล ในการรับ – ส่งนักเรียนที่เดินทางมายังสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมี นางสาวสมคิด แจ่มจันทร์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “