ภาพกิจกรรม

” อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ “

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ” (วันที่ 2) โดยการอบรมในวันนี้ นอกจากการอบรมแบบปกติเเล้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีครูผู้ช่วย ในโรงเรียน เเละครูผู้ช่วย ที่ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมแบบปกติ เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ZOOM เพื่อเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมกันกับผู้เข้ารับการอบรมแบบปกติ จากหอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1Eq6…

” เรียนดี มีความสุข “