ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” เเพวิพา ” ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ น.ส.นภัสสรณ์ เเป้นเเสง นักจัดการงานทั่วไป และ น.ส.กันนิกา นาขันดี นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำรวจความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ติดตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โครงการ ” สุขาดี วิถี PBN2 ” พร้อมให้กำลังใจ เเละคำแนะนำแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้น Quick Win พร้อมได้เน้นย้ำ มาตรการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน โรงเรียนบ้านโจะโหวะ เเละโรงเรียนบ้านหนองเล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ดูภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1LEiGErsUVgnTDK03cqwm4z2Ehve…

” เรียนดี มีความสุข “