ภาพกิจกรรม

” กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพิ่มขวัญกำลังใจ รู้รักสามัคคี “

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. คณะบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย และมอบของขวัญ วันคล้ายวันเกิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พฤษภาคม เเละมิถุนายน ดูภาพเพิ่มเติม >>

เรียนดี มีความสุข “