ภาพกิจกรรม

” การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 “

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เเละยึดถือความยุติธรรม ความโปร่งใส โดยมี ดร.อนันต์ นามทองต้น ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม นางเเพวิพา ภูสงัด อนุกรรมการเเละเลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารใต้ร่มพระบารมี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 <ดูภาพเพิ่มเติม>

” เรียนดี มีความสุข “