ภาพกิจกรรม

” รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ประธาน โพธิ์เเท่น) Back to School ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุ่งสนเข็ก “

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางศรีชา คำพา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ เเละ นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด โรงเรียนบ้านนายาว เเละ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ตรวจติดตามดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ เรียนดี มีความสุข ” ติดตามมาตรการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัย ในทุก ๆ ด้าน ตรวจเยี่ยมบนอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำนักเรียนและครู ตามโครงการ “ สุขาดี มีความสุข ” ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “