ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ” เเพวิพา ” ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ น.ส.นภัสสรณ์ เเป้นเเสง นักจัดการงานทั่วไป น.ส.กันนิกา นาขันดี นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำรวจความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เน้นย้ำ มาตรการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัย ติดตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ให้กำลังใจ เเละคำแนะนำแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้น Quick Win ณ โรงเรียนบ้านเล เเละโรงเรียนบ้านหนองยาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ <ดูภาพเพิ่มเติม>

” เรียนดี มีความสุข “