ภาพกิจกรรม

” Back to School โรงเรียนบ้านดงขวาง “

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกวินพัฒน์ เมธาสุวภัท ศึกษานิเทศก์ เเละ นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนบ้านดงขวาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ตรวจติดตามดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ เรียนดี มีความสุข ” ติดตามมาตรการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัย ในทุก ๆ ด้าน ตรวจเยี่ยมบนอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำนักเรียนและครู ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “