ภาพกิจกรรม

” เเพวิพา ” Kick Off ” สุขาดี มีความสุข ” ครู – นักเรียน ใช้ห้องน้ำร่วมกัน พร้อมลุยโครงการ ” สุขาดี วิถี PBN2 “

” เเพวิพา ” Kick Off ” สุขาดี มีความสุข ” ครู – นักเรียน ใช้ห้องน้ำร่วมกัน พร้อมลุยโครงการ ” สุขาดี วิถี PBN2 “

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่ อ.หล่มสัก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เเละเเขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “ สุขาดี มีความสุข ” ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านส้มเลา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ติดป้ายโลโก้ ” สุขาดี มีความสุข ” เเละ ” สุขาดี วิถี PBN2 ” เพื่อเริ่มโครงการ พัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ภาพเพิ่มเติม >> เเละ https://drive.google.com/…/1c17h0TdkZr3ia2gBJunzH9cW0Cs…