ภาพกิจกรรม

” สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)”

” สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)”

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยนางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (ภาค ค) ณ สนามสอบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ได้ครูที่มีคุณภาพ และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี และคนเก่งต่อไป ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “