ภาพกิจกรรม

” สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา “

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.กนกชณก มาทรัพย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ, น.ส.นงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, จ.ส.อ. อำไพ สอนจิตร ผอ.กลุ่กฎหมายเเละคดี เเละ น.ส.สุธิดา ไคร้ทอง นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุม การขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ระดับ สพท. ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานเเละขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาหนี้สินครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละต่อเนื่อง ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “