ภาพกิจกรรม

” ลงพื้นที่ โรงเรียนประสบวาตภัย “

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่มนโยบายเเละแผน นางศิวากร คำสนิท นักวิชาการศึกษา น.ส.กฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า โรงเรียนบ้านไร่นางาม โรงเรียนบ้านป่าบง เเละโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เพื่อประเมินความเสี่ยหาย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานเหตุภัยพิบัติ และแนวทางการของบประมาณสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายให้แก่ทางโรงเรียน ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “