ภาพกิจกรรม

” รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) “

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับรายงานตัวบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้ง ให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี. พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย เเละครูผู้ช่วย จำนวน 16 ราย ในการนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้กล่าวเเสดงความยินดี มอบโอวาท เเละเเนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมประดับเครื่องหมายข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้ง ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “