ภาพกิจกรรม

” ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เยี่ยมเปิดเทอมวันแรก ย้ำโรงเรียนเข้มมาตรการปลอดภัย “

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ เเละ น.ส.นภัสสรณ์ แป้นเเสง นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนอนุบาลหล่เก่า เเละฌรงเรียนบ้านโจะโหวะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ตรวจติดตามดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ เรียนดี มีความสุข ” ติดตามมาตรการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัย ในทุก ๆ ด้าน ตรวจเยี่ยมบนอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำนักเรียนและครู ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “