ภาพกิจกรรม

” การสอบเเข่งขัน ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) “

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 (ภาค ก) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 โดยการสอบแข่งขัน ฯ นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการสอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เข้าสอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครั้งนี้ ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “