ภาพกิจกรรม

” การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ สพท. “

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร เพ็งสา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพของสพท. ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างทักษะ เเละความรู้ด้านสุขภาพ เเละเเนวทางการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้กับผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สู่โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

” เรียนดี มีความสุข “