ภาพกิจกรรม

” การประชุมขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข “

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เเละบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ ” สุขาดี มีความสุข ” เพื่อรับทราบเเนวทางการดำเนินโครงการ ฯ เเนวทางการเสริมสร้างความสุขเเละความปลอดภัยในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องสะอาด ปลอดภัย เเละเพียงพอต่อการใช้สอย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom จาก สพฐ. โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “