ภาพกิจกรรม

” การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับ ผอ.สพท. “

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางพจนา คงสัตรา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เเละคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับ ผอ.สพท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความพร้อมของครูแกนนำ สื่อ เครื่องมือที่จะ online / offline แนวทางการขยายผลทุกห้องเรียน บทบาทหน้าที่ในส่วนการรับผิดชอบของเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเเละครู ติดตามผลการขับเคลื่อน O-net ในเเต่ละเขตพื้นที่ เเละติดตามการเตรียมความพร้อมและแผนการขับเคลื่อนในภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ดูภาพเพิ่มเติม >>

“เรียนดี มีความสุข “