ภาพกิจกรรม

” การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง “

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น.ส.นงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุม การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับทราบเเนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของครู ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ณ ห้องประชุม ภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “