ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข เเละ ภาค ค – รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข เเละ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อเพิมเติม : https://drive.google.com/file/d/1vU84bqgdOJaWqwQARbsSuZYaw01H-mSt/view