ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลย้าย ครู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง ผลพิจารณาย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2