ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก ศึกษานิเทศก์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567