ภาพกิจกรรม

” เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง (Open House) “

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง (Open House) ” ณ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน เเละการแสดงบนเวที โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ครู นักเรียน เเละผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มเติม >>