ภาพกิจกรรม

” เปิดรั้วโรงเรียน ประตูสู่การเรียนรู้ที่น่าอัศจรรย์ ออกแบบความสร้างสรรค์ พร้อมเติบโตสู่ความสำเร็จ โรงเรียนบ้านห้วยลาด (Open House) “

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” เปิดรั้วโรงเรียน ประตูสู่การเรียนรู้ที่น่าอัศจรรย์ ออกแบบความสร้างสรรค์ พร้อมเติบโตสู่ความสำเร็จ โรงเรียนบ้านห้วยลาด (Open House) ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พร้อมนำคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา เยี่ยมชมกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน เเละการแสดงบนเวที โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ครู นักเรียน เเละผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภาพเพิ่มเติม >>