ภาพกิจกรรม

 ” พิจารณารางวัลหรือผลงาน ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน “

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณารางวัลหรือผลงานของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตอบแทนความดี ความชอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติราชการ ให้มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูเพิ่มเติม >>