ภาพกิจกรรม

” ขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรเเกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) “

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางพจนา คงศัตรา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรเเกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เพื่อสร้างความตระหนัก และรับทราบแนวปฏิบัติแผนการขับเคลื่อน (PISA) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING จาก สพฐ. โดยมี ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ดูเพิ่ม >>