ภาพกิจกรรม

” กำหนดวิธีการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย “

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกำหนดวิธีการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ในตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อเป็นการพัฒนาให้ ครูผู้ช่วย มีความรู้ความประพฤติและคุณลักษณะที่เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเป็นครูที่ดี ดูเพิ่มเติม >>