ภาพกิจกรรม

การประชุม ” ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 “

วัพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน เเละเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กำชับการปฏิบัติตามมาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง หารือการจัดตั้งคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ให้มีความถูกต้อง เเละรวดเร็ว โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ 4 อำเภอ เเละประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 ศูนย์เครือข่าย ร่วมการประชุม ดูเพิ่มเติม >>