ภาพกิจกรรม

การจัดการศึกษา ” บ้านเรียนน้องโอโซน “

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ บ้านเรียนโอโซน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาและแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ดูเพิ่มเติม >>