ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

” โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางดวงดาว ยศสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิด ” โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมี ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 11 คน ดูเพิ่มเติม >>