ภาพกิจกรรม

” เพชรบูรณ์ 2 ต้องปลอดภัย ไร้ความรุนเเรง “

” เพชรบูรณ์ 2 ต้องปลอดภัย ไร้ความรุนเเรง “

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และบุคลากร ศูนย์ความปลอดภัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุม ” ทบทวนมาตรการการรายงานข่าว เเละการจัดการความรุนเเรงในโรงเรียน ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อเป็นการทบทวนมาตรการการรายงานข่าวการให้ความช่วยเหลือ เเก้ไขปัญหาความความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการจัดการความรุนเเรงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประะานการประชุม ดูเพิ่มเติม >>