ภาพกิจกรรม

” เปิดรั้วโรงเรียน ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ (Open House) “

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรม ” เปิดรั้วโรงเรียน ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ (Open House) ” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน เเละการแสดงบนเวที โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ครู นักเรียน เเละผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภาพเพิ่มเติม >>