ภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์

นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ พร้อมนี้ ได้กล่าวเเสดงความยินดี ชื่นชมผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน เเละอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู เเละผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมชนารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดูเพิ่มเติม >>