ภาพกิจกรรม

การเเข่งกีฬาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ ” หินฮาวนาซำเกมส์ “

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการเเข่งขันกีฬา ” หินฮาวนาซำเกมส์ “

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งกีฬาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ ” หินฮาวนาซำเกมส์ ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ดูเพิ่มเติม >>