ภาพกิจกรรม

การเเข่งกีฬาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก ” ทุ่งสนเข็กเกมส์ “

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดการเเข่งขันกีฬา ” ทุ่งสนเข็กเกมส์ “

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประธาน โพธิ์เเท่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งกีฬาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก ” ทุ่งสนเข็กเกมส์ ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ปกครอง เเละเเขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ดูเพิ่มเติม >>