ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพิ่มเติม >>