ภาพกิจกรรม

รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 รับรายงานตัวบุคคล เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสาวสิราภรณ์ พิลึก วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านวังยาว (ปิยะภูมิวิทยา) 2. นายอดิศักดิ์ เครืออ่อน วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนบ้านโคกมน ในการนี้ ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เเสดงความยินดี มอบโอวาท เเละเเนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมประดับเครื่องหมายข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้ง ดูเพิ่มเติม >>