ภาพกิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะผู้บริหาร เเละบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการนี้ นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย และมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน กุมภาพันธ์ เเละเดือนมีนาคม