ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1. ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร/กระบวนทัศน์ใหม่ กับการบริหารสถานศึกษา โดย ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ.

2. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษา (PA) โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (อดีตที่ปรึกษา สพฐ.)

ดูเพิ่มเติม >>