ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1. การบริหารความขัดแย้งและการทำงานเป็นทีม โดย นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

2. การประชุมอย่างมีประสิทธิผล โดย นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

3. เสวนาถอดประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ โดย นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ นายบำรุง ด้วงโต นายสมพงษ์ พวงคำ ดร.พีระวัตร จันทกูล ดร.จำเนียร แสงเสนา (ผู้ดำเนินรายการ)

ดูเพิ่มเติม >>